Hösten 2021

Nivå 1 - 2

Dag / lärare Datum Tid antal Pris Anteckning
Måndag HSO
Måndag HSO
30/8 - 25/10
 1/11 - 13/12
17.30 - 19.00
17.30 - 19.00
  9 ggr
  7 ggr
1700 kr
1330 kr
Fullbokad
 
Måndag HSO
Måndag HSO
30/8 - 25/10
 1/11 - 13/12
19.15 - 20.45 
19.15 - 20.45
9 ggr
 7 ggr
1700 kr
1330 kr
Fullbokad!
 
Tisdag MJ
Tisdag MJ
24/8 - 26/10
2/11 - 14/12
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
10 ggr
  7 ggr
1900 kr
1330 kr
Fullbokad
 
Onsdag MG
Onsdag 
25/8 - 27/10
 3/11 - 15/12
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
10 ggr
 7 ggr
1900 kr
1330 kr
Fullbokad!
Fullbokad!
Torsdag MG

Söndag MJ
4/11 - 2/12

14/11 - 12/12
16.15 - 17.30

16.00 - 17.30
5 ggr

 5 ggr
 900 kr

 950 krNivå 2

Dag / lärare Datum Tid Antal Pris Anteckning
Onsdag Margarida
Onsdag Margarida 
25/8 - 27/10
 3/11 - 15/12
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
10 ggr
 7 ggr
1900 kr
1330 kr
Fullbokad
 
Torsdag  MG
Torsdag  MG
26/8 - 28/10
 4/11 - 16/12
17.45 - 19.30
17.45 - 19.30
10 ggr
 7 ggr
2200 kr
1540 kr

 

 
Lättyoga

Dag / lärare Datum Tid Antal Pris Anteckning
Tisdag  LS
Tisdag LS
Tisdag LS 
Tisdag LS
7/9 - 2/11
9/11 - 14/12
14/9 - 2/11
 9/11 - 14/12
10.00 - 11.15
10.00 - 11.15
16.30 - 17.45
16.30 - 17.45
9 ggr
6 ggr
8 ggr
6 ggr
190 kr/ ggn
190 kr / ggn
190 kr / ggn
190 kr/ gång
Fullbokad
Fullbokad
Fullbokad

Fullbokad
Måndag LS
Måndag  LS
6/9 - 1/11
8/11 - 13/12
10.00 - 11.15
10.00 - 11.15
9 ggr
6 ggr
190 kr/ ggn
190 kr / ggn
Fullbokad
Fullbokad

Lärare:
YFS: Yvonne Sporre Forsberg
LS: Lena Skärby
HSO: Helen Stommel Olsson
LT: Linda Beas Thorsell ( ledig tom 2021)
MJ: Marie Johannesson
MG: Maria Göransson
M: Margarida


Priser klippkort*:
10 ggr: 2100 kr
 5 ggr:   1125 kr                                                                                                                                                                                   
Personligt. Gäller för en innevarande termin.
OBS! Klippkort gäller i mån av plats på kursen.
                                                            
                                

Enstaka pass: 220 kr
Om du vill träna extra 150 kr / pass (för dig som redan går en kurs)
Prova på när kursen har börjat: 120 kr ( gäller en gång per person)                                                                                     


Om Du missar en gång på din ordinarie klass går det bra att ta igen så länge din kurs pågår, på en annan tid / dag om plats finns! Gäller endast under innevarande termin höst / vår. Ändringar kan förekomma.

 

Kallelse kommer två veckor innan kursstart via mejl.

Betalning: plats på kursen bekräftas genom inbetalning av kursavgiften, senast tio dagar innan .

Det går bra att dela upp betalningen på två gånger, hör av dig i så fall.

   

Nivå 1 - 2.
För nybörjare och mer vana yogautövare. Även för dig som har tränat någon annan yogaform tidigare.
Vi tränar på grunderna i Iyengaryoga.
På det sättet passar kursen både för dig som har tränat tidigare och nybörjare. Fokus ligger på de stående ställningarna, men även sittande, enkla bakåtböjningar, axelstående tillkommer så småningom. 
Du övar upp styrkan i bland annat ben och ländrygg, stela axlar mjukas upp. 
Varje lektion avslutas med avslappning. 


Nivå 2+
Fortsättning för Dig som har tränat Iyengaryoga minst 1 - 2 år på nivå 1-2 och känner att du vill gå vidare.
Vi fördjupar oss i stående ställningar, men fler kommer till. Framåtböjningar och pranayama (andningsövningar) introduceras, fler bakåtböjningar och fler sittande positioner tillkommer också. Även Sirsasana ( huvudstående).


Lättyoga
Lättyoga är precis samma yoga som alla yoganivåer inom Iyengaryogan, men det finns några detaljer som skiljer sig åt.
Varje yogaställning görs något långsammare, ofta med extra hjälpmedel såsom en vägg, en stol, bälte, klossar, bolster osv.

Inom varje yogaställning finns många variationer som ofta tillämpas men där undervisningen är precis densamma som i andra yoganivåer. Läraren bedömer hur varje ställning ska anpassas och varieras för att bäst fungera för de elever som deltar.

Antalet elever är begränsat till 12 i en klass och under corona-tider 8, vilket ger läraren fler möjligheter att kunna se eleverna och eventuellt variera ställningarna utefter behov.
Allt detta sammantaget har gjort att vi valt att kalla yoganivån för Lättyoga. Lättyogan är lämplig för alla.

Avbokning, återbetalning
Observera att anmälan är bindande. IyengarYoga Mölndal följer konsumentombudsmannens överenskommelse med studieförbunden som reglerar betalningsskyldighet, rätt till återbud m.m. Det betyder att har du anmält dig till en kurs, måste du betala hela avgiften om du inte tar tillbaka din anmälan senast en vecka före kursstart. IyengarYoga Mölndal har rätt att ställa in eller flytta en kurs till ett senare tillfälle om det tex är för få anmälda eller annat hinder uppstår tex force majeure.
Vi kommer så långt det är möjligt att erbjuda en likvärdig kurs. Återbetalning av kursavgiften pga varaktigt hinder, görs fr.o.m. det datumet du avbokar din plats. En administrationsavgift på 150 kr tillkommer.
Varaktigt hinder innebär om du blir sjuk. Detta bör styrkas med intyg.