Våren 2022

Nivå 1 - 2

Dag / lärare Datum Tid antal Pris Anteckning
Måndag HSO
Måndag HSO
31/1 - 4/4
 11/4 - 13/6 (uppehåll 18/4)
17.30 - 19.00
17.30 - 19.00
 10 ggr
  9 ggr
1900 kr
1710 kr
Fullbokad
 
Måndag HSO
Måndag HSO
31/1 - 4/4
11/4 - 13/6 (uppehåll 18/4)
19.15 - 20.45 
19.15 - 20.45
10 ggr
 9 ggr
1900 kr
1710 kr
Fullbokad
 
Tisdag MJ
Tisdag MJ
1/2 - 5/4
12/4 - 14/6
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
10 ggr
10 ggr
1900 kr
1900 kr
Fullbokad
 
Onsdag MG
Onsdag MG
2/2 - 6/4
13/4 - 15/6
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
10 ggr
10 ggr
1900 kr
1900 kr
Fullbokad
 
Torsdag MG
Torsdag MG
3/2 - 7/4
21/4 - 16/6 (uppehåll 14/4)
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
10 ggr
 9 ggr
1900 kr
1710 kr
Ny kurs!
 


 

Nivå 2

Dag / lärare Datum Tid Antal Pris Anteckning
Onsdag ME
Onsdag ME
2/2 - 6/4
13/4 - 15/6
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
10 ggr
10 ggr
1900 kr
1900 kr
Fullbokad
 
Torsdag MG
Torsdag MG
3/2 - 7/4
21/4 - 16/6 (uppehåll 14/4)
18.00 - 19.45
18.00 - 19.45
10 ggr
 9 ggr
2200 kr
1980 kr
Få platser kvar
 

 
 

Nivå 1 / Introduktionskurs

Dag / lärare Datum Tid Antal Pris Anteckning
Torsdag  MG
Torsdag  MG
3/2 - 7/4
21/4 - 16/6 (uppehåll 14/4)
16.30 - 17.45
16.30 - 17.45
  10 ggr
   9 ggr
1900 kr
1710 kr
Ny kurs!
 

Lättyoga

Dag / lärare Datum Tid Antal Pris Anteckning
Måndag LS
Måndag LS
31/1 - 4/4
11/4 - 13/6 (uppehåll 18/4)
10.00 - 11.15
10-00 - 11.15
10 ggr
 9 ggr
1900 kr
1710 kr
Fullbokad
 
Tisdag LS
Tisdag LS
1/2 - 5/4
12/4 - 14/6
10.00 - 11.15
10.00 - 11.15
10 ggr
10 ggr
1900 kr
1900 kr
Fullbokad
 
Tisdag MG
Tisdag MG
1/2 - 5/4
12/4 - 14/6
16.30 - 17.45
16.30 - 17.45
10 ggr
10 ggr
1900 kr
1900 kr
Få platser kvar
 

 

Lärare:

MG: Maria Göransson
LS: Lena Skärby
HSO: Helen Stommel Olsson
MJ: Marie Johannesson
ME: Margarida Edlund


Priser klippkort*:
10 ggr: 2100 kr
 5 ggr:   1125 kr                                                                                                                                                                                   
Personligt. Gäller för en innevarande termin.
OBS! Klippkort gäller i mån av plats på kursen.
                                                            
                                

Enstaka pass: 220 kr
Om du vill träna extra 150 kr / pass (för dig som redan går en kurs)
Prova på när kursen har börjat: 120 kr ( gäller en gång per person)                                                                                     


Om Du missar en gång på din ordinarie klass går det bra att ta igen så länge din kurs pågår, på en annan tid / dag om plats finns! Gäller endast under innevarande termin höst / vår. Ändringar kan förekomma.

 

Kallelse kommer två veckor innan kursstart via mejl.

Betalning: plats på kursen bekräftas genom inbetalning av kursavgiften, senast tio dagar innan .

Det går bra att dela upp betalningen på två gånger, hör av dig i så fall.

   

Nivå 1 / Introduktionskurs
För dig som vill prova på yoga. Här får du en grundlig introduktion i Iyengar yoga. Vi praktiserar de grundläggande ställningarna (asanas), med mycket fokus på stående ställningar. Alla kan vara med på denna kursen. Praktiken anpassas efter dina egna förutsättningar. Efter kursen kan du välja om du vill gå vidare till kurserna på nivå 1-2, eller fortsätta på nivå 1.

Nivå 1 - 2.

För nybörjare (som helst har varit med på en introduktionskurs) och mer vana yogautövare. Även för dig som har tränat någon annan yogaform tidigare.
Vi tränar på grunderna i Iyengaryoga.
På det sättet passar kursen både för dig som har tränat tidigare och nybörjare. Fokus ligger på de stående ställningarna, men även sittande, enkla bakåtböjningar, axelstående tillkommer så småningom. 
Du övar upp styrkan i bland annat ben och ländrygg, stela axlar mjukas upp. 
Varje lektion avslutas med avslappning. 


Nivå 2+
Fortsättning för Dig som har tränat Iyengaryoga minst 1 - 2 år på nivå 1-2 och känner att du vill gå vidare.
Vi fördjupar oss i stående ställningar, men fler kommer till. Framåtböjningar och pranayama (andningsövningar) introduceras, fler bakåtböjningar och fler sittande positioner tillkommer också. Även Sirsasana ( huvudstående).


Lättyoga
Lättyoga är precis samma yoga som alla yoganivåer inom Iyengaryogan, men det finns några detaljer som skiljer sig åt.
Varje yogaställning görs något långsammare, ofta med extra hjälpmedel såsom en vägg, en stol, bälte, klossar, bolster osv.

Inom varje yogaställning finns många variationer som ofta tillämpas men där undervisningen är precis densamma som i andra yoganivåer. Läraren bedömer hur varje ställning ska anpassas och varieras för att bäst fungera för de elever som deltar.

Antalet elever är begränsat till 12 i en klass och under corona-tider 8, vilket ger läraren fler möjligheter att kunna se eleverna och eventuellt variera ställningarna utefter behov.
Allt detta sammantaget har gjort att vi valt att kalla yoganivån för Lättyoga. Lättyogan är lämplig för alla.Avbokning, återbetalning
Observera att anmälan är bindande. IyengarYoga Mölndal följer konsumentombudsmannens överenskommelse med studieförbunden som reglerar betalningsskyldighet, rätt till återbud m.m. Det betyder att har du anmält dig till en kurs, måste du betala hela avgiften om du inte tar tillbaka din anmälan senast en vecka före kursstart. IyengarYoga Mölndal har rätt att ställa in eller flytta en kurs till ett senare tillfälle om det tex är för få anmälda eller annat hinder uppstår tex force majeure.
Vi kommer så långt det är möjligt att erbjuda en likvärdig kurs. Återbetalning av kursavgiften pga varaktigt hinder, görs fr.o.m. det datumet du avbokar din plats. En administrationsavgift på 150 kr tillkommer.
Varaktigt hinder innebär om du blir sjuk. Detta bör styrkas med intyg.