Yvonne Forsberg Sporre Yvonne Forsberg Sporre
Yvonne Forsberg Sporre
är ägare och grundare till Yoganära (tidigare Yoga i Mölndal) sedan år 2004 och är Internationellt Certifierad Iyengaryogalärare sedan 2005.
 Jag började träna Iyengaryoga på Göteborgs Yogacentrum 1997.
Utbildade mig efter några år till yogalärare och undervisar sedan 2006 på Yoganära och Göteborgs Yogacentrum på heltid och har även yoga på företag som vill ha friskvård till sina anställda.
Fortbildar mig flera gånger per år med bla internationella lärare.

Att få dela med sig av yogan är det som driver mig och att jag fortfarande tycker det är så fantastiskt roligt. Jag känner djup tacksamhet över att ha fått möjligheten.
Varje dag träffar jag positiva, modiga människor som förändrar livet och utvecklas genom yogan.
 
Är sedan maj 2013 även utbildad Ayurvedisk yogamassör. Utbildningen har varit på Axelsons gymnastiska Institut i Stockholm. Det går förnärvarande inte att boka yogamassage.


 

Lena Skärby
Lena är internationellt certifierad Iyengaryogalärare och har undervisat sedan 2007. För henne är yogaträningen en naturlig del av livet och som ger hälsa, mod och välmående. Att undervisa innebär att ständigt utvecklas och lära nytt, både genom sina elever och genom att delta i olika kurser och workshops. Lena är numera pensionär och undervisar från och med hösten 2018 lättyoga två pass i veckan på Yoganära.

Helen Stommel Olsson är lärarkandidat och har praktiserat Iyengaryoga sedan 2000, och har precis genomfört lärarutbildning till Iyengayogalärare på Göteborgs Yogacentrum.
Helen har undervisat i egen regi sedan 2016.
Hon upplever att yogan är en enorm hjälp att kunna balansera det dagliga livet och utveckla kropp och sinne. Att undervisa ger yogan ytterligare en dimension för kroppens begränsningar men också möjligheter.
Helen jobbar som frilansjournalist och författare.

Cecilia Alm
har tränat yoga sedan 2002 och är internationellt certifierad Iyengaryogalärare sedan 2015.
Förutom yogaundervisningen, arbetar hon som bildlärare på Miroi Distansutbildningar.
Hon tycker att yoga ger balans i livet. 

Linda Thorsell
Linda är internationellt certifierad Iyengaryogalärare sedan 2017. Linda upptäckte yogan redan i tonåren när hon fick skolios. Yogan blev en viktig vägvisare och stöd för henne. Med en kropp som kände allt annat än balans fann hon just Iyengaryogan värdefull med dess fokus på linjering och kroppsmedvetenhet. 

Linda undervisar för att kunna dela med sig av den glädje som yogan kan ge oss i våra liv och mötet med oss själva på ett djupare plan. 
Hon arbetar även med rehabilitering för långtidssjukskrivna unga vuxna. 
Just nu har inte Linda någon kurs hos oss. Vi hoppas hon kan börja hos oss ev hösten 2019.

Internationellt certifierad Iyengaryogalärare.
För att få undervisa i Iyengaryoga krävs att man är certifierad Iyengaryogalärare. Det innebär att man genomgår en lärarutbildning som är på två år. För att bli godkänd som Iyengaryogalärare ska vissa internationella krav uppfyllas.

I det ingår två examen med teoretiskt och praktiskt prov med internationella examinatorer.
Utbildningen är till stor del inriktad på att läraren ska kunna leda elever i att utöva yoga på ett säkert sätt och anpassat efter individuella behov.
Källa IYFSE Iyengaryogaföreningen